loading image

פראנס ביוטי לוגו
רולר טבעי

0

השעווה הטבעית שלנו הינה ללא ספק השעווה הקרה הנמכרת ביותר בעולם.

כוח המשיכה שלה יוצא דופן תוך כדי שמירה על העור לאורך כל הטיפול.

תופסת אך ורק את השיער (ואף את הכי חזק) מבלי לתלוש את העור כלל.

רמת הדביקות הגבוהה שלה מאפשרת טיפול על שיער קצר בכדי למנוע צמיחה

גדולה ומכוערת.

השעווה אינה נוזלת

קיימות בקסטות של 100 מ"ל, קופסאות של  400 מ"ל ו 800 מ"ל.

0