loading image

פראנס ביוטי לוגו
רולר לימון

0

בשעוות הלימון כמויות הטלק מצתמצמות לכמות מינימלית

מתאימה לשיער חזק ובינוני

בעלת מרקם צלול המאפשרת משיכה מבסיס השיער,

דבר שמאט את הצמיחה מחדש.

 

קיימות בקסטות של 100 מ"ל, קופסאות של  400 מ"ל ו 800 מ"ל.

0