loading image

פראנס ביוטי לוגו
רולר בזיליקום

0

כמויות הטלק מצטמצמות לכמות מינימלית

מתאימה לשיער חזק ובינוני

בעלת מרקם צלול המאפשר משיכה מן בסיס השיער,

דבר המאט את הצמיחה מחדש.

-הבזיליקום ידוע כמאזן לחץ בפני עצמו.

0