loading image

פראנס ביוטי לוגו
רולר אזולן

0

שעוות אזולן מונעת את גירוי והתייבשות העור למרות כוח המשיכה החזק שיש בשעווה.

מתאימה בהחלט לשיער עבה קוצני וחזק ולעור שאינו רגיש.

שעווה זו קיימת לרוב בקסטות של 100 מ"ל.

0