loading image

פראנס ביוטי לוגו
מקלות עץ גדולים (100 בחבילה)

0

מקלות עץ מעץ לשימוש חד פעמי בטיפולי שעווה

 מאפשרות יישום מדויק על הפנים ובאזורים קשים לטיפול. היגיינה מירבית.

מקלות רופא
מקלות ערבוב

 

0