loading image

פראנס ביוטי לוגו
תוצאות חיפוש

פראנס ביוטי לוגו
מוצרים

פראנס ביוטי לוגו
שאלות

 ישנם שלוש סיבות מדוע  יש לנו שערה חודרנית.

עור יבש יכול למנוע חדירה של השערה,לכן, מומלץ לעשות פילינג בשביל להוריד את התאים המתים ובכך למנוע שיערה חודרנית

יש גם סיבה יותר טכנית, חשוב להוריד את שורש השערה בטיפול בשעווה כדי למנוע צמיחה לא נכונה מתחת לעור, ואף צמיחה חודרנית

הסיבה האחרונה היא הגילוח בסכין הגורם לצמיחה לא טובה של השערה.ד. ניתן לטפל בזה בעזרת קריטולית לושיין .

ניתן לקרוא את המהמר לגבי שיערה הפוכה http://francebeauty.co.il/blog/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8

פראנס ביוטי לוגו
מאמרים

גורמים וטיפולים בשערה הפוכה

למאמר

טיפול בשערה חודרנית - קרטוליט לוטיין

למאמר